Felhasználási feltételek

1. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

1.1 Ez az oldal (az Adatvédelmi és a Sütiszabályzattal együtt) ismerteti Önnel a www.sinomarin.com (a továbbiakban “Webhely” vagy “Weboldal”) domain alatt működő weboldalunk Felhasználási feltételeit. A Webhelyhez való hozzáférés, a Weboldal használata a jelen Felhasználási feltételek, valamint az összes idevonatkozó törvény és szabályozás hatálya alá tartozik. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználási feltételeket az oldal használata előtt. Oldalunk használatával Ön jelzi, hogy elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket, és beleegyezik azok betartásába. Ha nem ért egyet a jelen Felhasználási feltételekkel, kérjük, tartózkodjon a Webhelyünk használatától.

1.2 A Webhelyet a Gerolymatos International S.A. üzemelteti. Ez a 000337501000 azonosítóval Görögországban bejegyzett társaság, amelynek címe Asklipiou 13, Krioneri Attikis, 14568, Görögország együttműködésben a helyi kizárólagos magyarországi disztribútorral (Cremax Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 86. A. ép. 1. em. 4. Adószám: 25913624-2-41) (A továbbiakban “Mi”).

1.3 A jelen Felhasználási feltételekben szereplő „mienk” “minket” vagy „mi” hivatkozások a Gerolymatos International S.A.-ra vonatkoznak.

 

2. A WEBOLDALUNKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

2.1 Weboldalunkhoz való hozzáférés ideiglenesen engedélyezett, és fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk a Webhelyünkön nyújtott szolgáltatásunkat (lásd alább). Nem vállalunk felelősséget, ha Webhelyünk bármilyen okból bármikor vagy bármennyi ideig nem elérhető.

2.2 Időről időre korlátozhatjuk felhasználóink hozzáférését Webhelyünk egyes részeihez vagy a teljes egészéhez. Ha szükséges, felfüggeszthetjük vagy határozatlan időre megszakíthatjuk a Webhelyünkhöz való hozzáférést.

2.3 Ha biztonsági eljárásaink részeként felhasználói azonosító kódot bocsátunk rednelkezésére, jelszót vagy bármilyen más információt választ, ezeket az információkat bizalmasan kell kezelnie, és nem fedheti fel harmadik fél számára. Jogunk van bármikor letiltani az Ön által választott vagy általunk kiosztott felhasználói azonosító kódot vagy jelszót, ha véleményünk szerint Ön nem tartotta be a jelen Felhasználási feltételek bármelyikét.

2.4 Weboldalunk használata előtt Önnek előzetesen meg kell ismernie Felhasználási feltételeinket. Gondoskodnia kell arról is, hogy minden olyan személy, aki az Ön internetkapcsolatán keresztül látogatja Webhelyünket, ismerje ezeket a feltételeket, és betartsa azokat.

 

3. A WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSA

3.1 Jogunk van megtiltani és/vagy megszakítani az Weboldal adatátvitelét (vagy több szolgáltatásának működését) bármely felhasználó számára, mindaddig, amíg ésszerű megítélésünk szerint úgy gondoljuk, hogy ez a hozzáférés veszélyeztet bennünket és/ vagy a felhasználó és/vagy bármely harmadik fél megsértette a Felhasználási feltételeket és/vagy a jogszabályokat.

3.2 Fenntartjuk a jogot arra, hogy felfüggesszük az Weboldal működését (vagy több szolgáltatásának működését) frissítési munkák, szoftverfejlesztés vagy biztonsági funkcióinak javítása miatt. Ebben az esetben a Webhely nem lesz elérhető a felhasználók számára.

 

4. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

4.1 A Webhelyen található összes szövegre, designra, logóra, grafikára, ikonra, képre és egyéb anyagokra vonatkozó szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogok (a “Tartalom”) birtokosa a Gerolymatos International S.A., annak leányvállalatai vagy azokat az érintett jogtulajdonos engedélyével használja.

4.2 A tartalom tulajdonosának írásos engedélye nélkül szigorúan tilos bármilyen tartalom felhasználása, kivéve a jelen Felhasználási feltételekben meghatározott eseteket. Szellemi tulajdonjogainkat a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesíteni fogjuk, beleértve a büntetőeljárás megindítását is.

4.3 Ön ezennel jogosult a Webhely használatára az alábbiak szerint:

(a) Kinyomtathat egy példányt és letölthet kivonatokat a Webhelyünk bármely oldaláról személyes hivatkozás céljából, illetve felhívhatja a szervezetén belül mások figyelmét a Webhelyünkön közzétett anyagokra.

(b) Semmilyen módon nem módosíthatja az Ön által kinyomtatott vagy letöltött anyagok papíralapú vagy digitális másolatait, és nem használhat semmilyen illusztrációt, fényképet, videó- vagy hangfájlt vagy grafikát a kísérőszövegtől elkülönítve.

(c) A Webhelyünkön található anyagok szerzőjét (és bármely azonosított közreműködőt) minden esetben fel kell tüntetni/hivatkozni kell.

(d) A Webhelyünkön található anyagok egyetlen részlete sem hasznáható fel kereskedelmi célokra anélkül, hogy erre engedélyt szerezne tőlünk vagy licencadóinktól.

(e) Ha a jelen Felhasználási feltételek megsértésével kinyomtatja, lemásolja vagy letölti Webhelyünk bármely részét, oldalunk használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik, és vissza kell küldenie vagy meg kell semmisítenie a letöltött anyagok másolatait.

(f) Az oldalhoz való hozzáférésének és használatának feltételeként Ön szavatolja számunkra, hogy nem használja ezt a webhelyet olyan célokra, amelyet a jelen Felhasználási feltételek tiltanak, vagy olyan módon, amely olyan magatartást jelenthet vagy ösztönözhet, amely bűncselekménynek minősül, polgári jogi felelősséget vonhat maga után, vagy más módon sért meg bármilyen törvényt. Nem tehet közzé a Webhelyen jogsértő, fenyegető, hamis, félrevezető, sértő, zaklató, rágalmazó, rágalmazó, vulgáris, obszcén, botrányos, lázító, pornográf vagy profán tartalmakat. Teljes mértékben együttműködünk minden olyan bűnüldöző hatósággal vagy bírósági végzéssel, amely arra kér vagy utasít bennünket, hogy felfedjük az ilyen információkat vagy anyagokat közzétevő vagy továbbító személyek személyazonosságát. Önnek is garantálnia kell, hogy azonnal értesít bennünket, amint tudomást szerez a webhely bármely harmadik fél általi jogellenes vagy tiltott használatáról.

 

5. A KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK MAGBÍZHATÓSÁGA 

5.1 A webhelyünkön közzétett magyarázó szövegek és egyéb anyagok nem jelentenek útmutatást arra vonatkozóan, hogy Önnek mire kell hagyatkoznia vagy mit kell tennie. Ezért elhárítunk minden olyan kötelezettséget és felelősséget, amely abból ered, hogy Weboldalunk bármelyik látogatója vagy bárki, aki értesült annak tartalmáról, ezekre az anyagokra támaszkodik.

 

6.  FELELŐSSÉGVÁLLALÁSUNK

6.1 A Weboldalunkon közzétett anyagokat, azok pontosságára vonatkozó feltétel vagy garancia nélkül bocsátjuk rendelkezésre. A törvény által megengedett mértékben mi és a hozzánk kapcsolódó harmadik fél az alábbiakat kifejezetten kizárják:

(a) Minden olyan körülmény, jótállás és egyéb feltétel, amit a vonatkozó jogszabályok egyébként is szabályoznak.

(b) Bármilyen felelősség minden olyan közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért, amely bármely felhasználónál a Weboldalunkkal kapcsolatban vagy a Weboldalunk és az arra hivatkozó webhelyek használatával keletkezett, beleértve az azokon közzétett tartalmakat is, azok működésképtelenségével vagy használatuk következkeztében merült fel, ideértve a felelősséget a következőkért:

(c) bevétel- vagy bevételkiesés; üzlet elvesztése; elmaradt nyereség vagy szerződés; a várt megtakarítások elvesztése; adatvesztés; a jó hírnév elvesztése; elvesztegetett gazdálkodási vagy irodai idő; és bármilyen más veszteségért vagy kárért, függetlenül attól, hogy az okozott-e jogsértés (beleértve a gondatlanságot), szerződésszegés vagy egyéb, még akkor is, ha az előrelátható, feltéve, hogy ez a feltétel nem akadályozza meg az Ön tárgyi javainak elvesztését vagy károsodásukra vonatkozó követeléseket. Vagy bármely más olyan közvetlen pénzügyi veszteségre vonatkozó követelés, amelyet a fent meghatározott kategóriák egyike sem zár ki.

6.2 Ez nem érinti felelősségünket gondatlanságunkból eredő halálesetért vagy személyi sérülésért, felelősségünket csalásért vagy megtévesztésért, sem pedig bármely más olyan felelősségünket, amely a vonatkozó jogszabályok szerint nem kizárható vagy korlátozható.

 

7.  AZ ÖN ADATAIVAL ÉS OLDALLÁTOGATÁSAIVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

7.1 Az Önnel kapcsolatos információkat az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően dolgozzuk fel. Oldalunk használatával Ön hozzájárul a feldolgozáshoz, és szavatolja, hogy az Ön által megadott összes adat valós.

 

8. TARTALOM KÖZZÉTÉTELE WEBOLDALUNKON

8.1 Ha olyan funkciót használ, amely lehetővé teszi, hogy anyagot töltsön fel a Webhelyünkre, vagy kapcsolatba lépjen Webhelyünk más felhasználóival, az alábbiakban meghatározott tartalmi szabványoknak meg kell felelnie. Ön szavatolja, hogy minden Ön által feltöltött tartalom megfelel ezeknek a szabványoknak, és kártalanít bennünket a feltételek megsértése esetén.

8.2 A Webhelyünkre feltöltött anyagokat nem tekintjük sem bizalmasnak, sem pedig védettnek, és jogunk van bármely ilyen anyagot bármilyen célra felhasználni, lemásolni, terjeszteni és harmadik félnek felfedni. Jogunk van ahhoz is, hogy felfedjük személyazonosságát bármely harmadik félnek, aki azt állítja, hogy az Ön által a Weboldalunkon közzétett vagy feltöltött anyagok sértik a szellemi tulajdonhoz fűződő vagy a magánélethez való jogukat.

8.3 Nem vagyunk felelősek, és nem vállalunk felelősséget harmadik fél felé az Ön vagy a Webhelyünk bármely más felhasználója által közzétett anyagok tartalmáért vagy pontosságáért.

8.4 Jogunk van eltávolítani minden olyan anyagot vagy bejegyzést, amelyet Weboldalunkon tesz közzé, ha véleményünk szerint az anyag nem felel meg az alább meghatározott tartalmi előírásoknak.

 

9. FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ JOGNYILATKOZAT

9.1 A webhelyen található tartalom pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhat. A Webhelyen időszakonként, bármikor és előzetes értesítés nélkül változtatásokat lehet végrehajtani. Nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy rendszeresen frissítjük a Weboldalon található információkat. Nem garantáljuk azt sem, hogy a Weboldal zavartalanul vagy hibamentesen fog működni, hogy a hibákat időszakonként kijavítják, hogy kompatibilis az Ön számítógépével, hardverével és szoftverével, hogy a Webhely biztonságos lesz, hogy az Weboldalt kiszolgáló szerver mentes vírusoktól vagy bármely más rosszindulatú programtól.

9.2 Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a Webhely tartalmának karbantartása és elérhetősége érdekében. A felhasználóknak azonban el kell fogadniuk, hogy jogosultak vagyunk az Weboldal egészét vagy egy részét ideiglenesen vagy véglegesen megváltoztatni és/vagy megszűntetni a felhasználók előzetes értesítése mellett vagy anélkül. Nem vállalunk felelősséget semmilyen (pozitív, negatív, véletlen, szerződéses vagy egyéb) kárért, amely abból ered, hogy a felhasználók nem férnek hozzá Weboldalunkhoz. Nem vállalunk felelősséget a Weboldal egy részének vagy egészének működésbeli problémáiért, a késedelmes vagy nem kézbesített adatokért, a szolgáltatás megszakadásáért, a rossz vételért, a tartalom elvesztéséért vagy bármilyen más hibáért. Minden körülmények között fenntartjuk a jogot, hogy bármikor ideiglenesen vagy véglegesen megszakítsuk az Weboldal egy részének vagy egészének működését karbantartás, frissítés vagy bármilyen egyéb ok miatt.

9.3 AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT TARTALOM VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJUK. MINDEN TARTALOM KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL KÉSZÜLT, BELEÉRTVE AZ ALKALMASSÁGRA, A FORGALMAZHATÓSÁGRA, EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ AKKALMASSÁGRA VAGY A NEMLEGES JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL NEM GARANTÁLJUK, ÉS NEM NYILATKOZZUK AZT, HOGY AZ ÖN ÁLTAL HASZNÁLAT TARTALOM NEM SÉRTI SEMMILYEN HARMADIK FÉL JOGAIT, VAGY HOGY A TARTALOM PONTOS, TELJES VAGY NAPRAKÉSZ LESZ. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A WEBOLDALUNKON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSAINK MŰKÖDÉSÉBEN FELLÉPŐ HIBÁKÉRT.

10. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

10.1 AZ OLDAL HASZNÁLATA MINDENKINEK A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK. SEM MI, SEM TISZTSÉGVISELŐINK VAGY VEZETŐINK, SEM A WEBOLDAL VAGY ANNAK TARTALMÁNAK LÉTREHOZÁSÁBAN, FEJLESZTÉSÉBEN VAGY TOVÁBBÍTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRAINK, AKÁR SZERZŐDÉSES VAGY EGYÉB SZIGORÚ FELELŐSSÉG ALAPJÁN KÖZREMŰKÖDŐ FÉL, (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT IS) NEM FELELŐSEK JELEN WEBOLDAL VAGY ANNAK TARTALMÁNAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETHETŐ, ESETLEGES, KÜLÖNLEGES, ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ BÁRMINEMŰ EGYÉB KÁRÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATÉST ADTUNK AZ ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL.

 

11. VÍRUSOK, HACKELÉS ÉS EGYÉB BŰNCSELEKMÉNYEK

11.1 A Webhelyünkkel való visszaélés tilos. Tilos vírusok, trójai programok, férgek, logic-bombok (meghatározott logikai eseményre reagáló káros szoftver-reakció), más rosszindulatú vagy technológiailag káros anyagok tudatos bejuttatása. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni Webhelyünkhöz, a szerverhez, amelyen az oldaladatokat tárolják, vagy a Webhelyünkhöz kapcsolódó bármely más szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Nem támadhatja meg Webhelyünket a DoS (túlterheléses támadás) vagy a DDoS (elosztott szolgáltatásmegtagadásos támadás) módszereivel.

11.2 E rendelkezés megszegésével a vonatkozó jogszabályok értelmében bűncselekményt követ el. Minden ilyen jogsértést jelentünk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, együttműködünk velük, és felfedjük az Ön személyazonosságát. Ilyen jogsértés esetén az Ön joga a Weboldalunk használatára vonatkózan azonnal megszűnik.

11.3 Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet a Webhelyünk, illetve a kapcsolódó webhelyek használata miatt szenved el, és amit az olyan technológiailag káros módszerek okoznak, mint például a DDoS támadás (elosztott szolgáltatásmegtagadásos támadás), a vírusok vagy más technológiailag káros módszerek, és amelyek megfertőzhetik az Ön számítógépes berendezéseit, programjait, adatait vagy egyéb védett anyagait.

 

12. A WEBOLDALUNKRA TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁS

12.1 Honlapunkra hivatkozhat, feltéve, hogy ezt tisztességes és törvényes módon teszi, nem sérti meg jó hírnevünket, illetve nem tesz jogosulatlan előnyre szert. Nem hozhat létre olyan hivatkozást, amely a velünk való együttműködésre, jóváhagyásunkra utal abban az esetben, ha ilyen együttműködés nem létezik.

12.2 Nem hozhat létre hivatkozást olyan webhelyen, ami nem az Ön tulajdonában van.

12.3 Webhelyünk nem szerepelhet más webhelyen. Fenntartjuk a jogot a linkelési engedély előzetes értesítés nélküli visszavonására. Az Ön által hivatkozott webhelynek minden tekintetben meg kell felelnie a jelen Felhasználási feltételekben meghatározott tartalmi előírásoknak.

12.4 Ha az Oldalunkon található anyagokat a fentiektől eltérő módon kívánja felhasználni, kérjük, küldje el kérését az info@gerolymatos-int.com címre.

 

13. A WEBOLDALUNKON SZEREPLŐ HIVATKOZÁSOK

13.1 Ha Webhelyünk más webhelyre vagy harmadik fél által biztosított forrásra mutató hivatkozásokat tartalmaz, ezek a hivatkozások kizárólag az Ön tájékoztatását szolgálják. Nincs befolyásunk a hivatkozott webhelyek vagy források tartalmára, nem vállalunk felelősséget értük, és nem vállalunk felelősséget a használatukból eredő veszteségekért vagy károkért.

 

14. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

14.1 Webhelyünket kizárólag törvényes célokra használhatja. Nem használhatja oldalunkat:

(a) Olyan módon, ami sérti a vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket vagy rendelkezéseket.

(b) Olyan módon, ami törvénytelen vagy megtévesztő, jogellenes vagy csaló szándéka vagy hatása van.

(c) Kiskorúak bármilyen módon történő bántalmazása vagy annak megkísérlése céljából.

(d) Bármilyen olyan anyag küldése, tudatos fogadása, feltöltése, letöltése, felhasználása vagy újrafelhasználása, ami nem felel meg a jelen Felhasználási feltételek tartalmi előírásainak.

(e) Bármilyen kéretlen vagy jogosulatlan reklám vagy promóciós anyag továbbítása vagy küldésének biztosítása, hasonló megkeresések (spam) bármely más formája.

(f) Bármilyen adat tudatos továbbítása, vagy bármilyen egyéb olyan anyag küldése vagy feltöltése, amely vírusokat, trójai vírust, kártékony programot, időzített kártékony programot, billentyűleütés-naplózókat, kémprogramokat, reklámprogramokat vagy bármilyen más káros programot vagy hasonló számítógépes kódot tartalmaz, amely károsan befolyásolja bármely számítógép működését.

14.2 Ön elfogadja továbbá:

(a) Tilos a Webhelyünk bármely részének reprodukálása, sokszorosítása, másolása vagy újraértékesítése a Felhasználási feltételeink rendelkezéseinek megszegésével.

(b) Tilos felhatalmazás nélkül hozzáférni, beavatkozni, károsítani vagy megzavarni:

(i) Webhelyünk bármely részét;

(ii) minden olyan berendezést vagy hálózatot, amelyek Webhelyünk adatait tárolják;

(iii) a Webhelyünk működtetéséhez használt szoftvereket;

(iv) vagy bármely harmadik fél tulajdonában lévő vagy használt berendezést, hálózatot vagy szoftvert.

 

15. FELHASZNÁLÓ FELFÜGGESZTÉSE ÉS TÖRLÉSE

15.1 Saját belátásunk szerint határozzuk meg, hogy Ön Weboldalunk használata során megsértette-e a jelen Felhasználási feltételeket. Ha a Felhasználási feltételeket megsértése megtörtént, megtehetjük az általunk megfelelőnek ítélt lépéseket.

 

16. A WEBOLDALRÓL LETÖTLHETŐ SZOFTVER

16.1 A Weboldalról letölthető szoftverre (a továbbiakban “Szoftver”) vonatkozó szellemi tulajdonjogok vagy egyéb jogok minket vagy beszállítóinkat/licencadóinkat illetik. A Webhelyen található információk/szolgáltatások egy részének eléréséhez előfordulhat, hogy licenceket kell szereznie egy harmadik fél szoftverszolgáltatójától. Az információkhoz való hozzáférés lehetősége attól függhet, hogy Ön rendelkezik-e ilyen licencekkel. A Szoftver használatával Önre a Szoftverhez esetlegesen mellékelt licencszerződés feltételei vonatkoznak. Mi nem vállalunk felelősséget az ilyen licencekszerződésekért. Ne telepítsen és ne használjon semmilyen Szoftvert, ha nem fogadja el a hozzá mellékelt licencszerződésben foglaltakat. Ha szoftvert tölt le erről a Webhelyről, azt saját felelősségére teszi.

 

17. MÓDOSÍTÁSOK A WEBHELYEN

17.1 A jelen Felhasználási feltételeket az oldal módosításával bármikor átdolgozhatjuk. Mivel Önre nézve kötelezőek, időről időre ellenőriznie kell ezt az oldalt, hogy észrevegye az általunk végrehajtott változtatásokat. A jelen Felhasználási feltételekben foglalt egyes rendelkezéseket a Webhelyünk más helyein közzétett rendelkezések vagy közlemények is helyettesíthetik.

 

18. AZ ÖN ÉSZREVÉTELEI, AGGÁLYAI

18.1 Ha bármilyen észrevétele vagy aggálya merül fel a Webhelyünkön megjelenő anyagokkal kapcsolatban, kérjük, írjon az info@gerolymatos-int.com emailcímre.

 

19. VEGYES RENDELKEZÉSEK

19.1 A jelen Felhasználási feltételekre és Webhelyünk Ön általi használatára Görögország törvényei az irányadók, tekintet nélkül a jogválasztásra vonatkozó rendelkezésekre. A Görögországban található általános joghatósággal rendelkező bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Felhasználási Feltételekkel és/vagy Weboldallal kapcsolatos, azzal összefüggő vitákban.

19.2 Ha úgy döntünk, hogy lemondunk a jelen Felhasználási feltételek betartatásáról, az nem jelenti azt, hogy a jövőben sem fogjuk azokat betartatni. A jelen Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi jog és jogorvoslat halmozódó, és nem zárja ki a törvényben vagy bármely más megállapodásban biztosított jogokat vagy jogorvoslatokat.

19.3 Ha a Felhasználási Feltételek bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül a vonatkozó jogszabályok értelmében, beleértve a fenti garanciális nyilatkozatokat és felelősségi korlátozásokat, akkor az érvénytelen vagy nem végrehajtható rendelkezést egy érvényes, végrehajtható rendelkezés hatályon kívül helyezi. Az eredeti rendelkezés szándékának leginkább megfelelő rendelkezés és a megállapodás többi része továbbra is érvényben marad.

Dátum: 2019. április