Pravila korištenja

1. USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

1.1 Ova stranica (zajedno sa Politikom privatnosti i kolačića) govori o uslovima korištenja naše web stranice pod domenom www.sinomarin.com/ba („Sajt“). Vaš pristup i korištenje stranice podliježe ovim Uslovima korištenja i svim primjenjivim zakonima i propisima. Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korištenja prije korištenja stranice. Korištenjem naše web stranice potvrđujete da prihvaćate ove Uvjete korištenja i da se slažete da ih se pridržavate. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja, suzdržite se od korištenja naše stranice.

1.2 Sajt je sajt kojim upravlja Gerolymatos International S.A., kompanija registrovana u Grčkoj sa registrovanim brojem 000337501000, čija je adresa na adresi Asklipiou 13, Krioneri Attikis, 14568, Grčka, u saradnji sa lokalnim distributerom, Oktal Pharma d.o.o Sarajevo, kompanijom registrovanom u Bosni i Hercegovini sa registrovanim JIB brojem 4200034300007, čija je adresa Pijačna 14A 71210 Ilidža.

1.3 Smatra se da se sve reference na ‘naše’, ‘nas’ ili ‘mi’ u ovim Uslovima korištenja odnose na Gerolymatos International S.A.

 

2. PRISTUP NAŠOJ STRANICI

2.1 Pristup našoj web stranici je privremeno dozvoljen i zadržavamo pravo da povučemo ili izmijenimo uslugu koju pružamo na našoj web stranici bez prethodne najave (pogledajte dolje). Nećemo biti odgovorni ako iz bilo kog razloga naša stranica bude nedostupna u bilo koje vrijeme ili u bilo kojem periodu.

2.2 S vremena na vrijeme možemo ograničiti pristup nekim dijelovima naše stranice ili cijeloj našoj web stranici korisnicima. Ako se ukaže potreba, možemo suspendirati pristup našoj web stranici ili ga prekinuti na neodređeno vrijeme.

2.3 Ako odaberete ili dobijete identifikacioni kod korisnika, lozinku ili bilo koju drugu informaciju kao dio naših sigurnosnih procedura, takve informacije morate tretirati kao povjerljive i ne smijete ih otkriti trećoj strani. Imamo pravo da onemogućimo bilo koji identifikacioni kod ili lozinku korisnika, bilo da ste odabrali ili koju smo mi dodijelili, u bilo koje vrijeme, ako po našem mišljenju niste postupili u skladu s bilo kojom od odredbi ovih Uvjeta korištenja.

2.4 Morate napraviti sve potrebne aranžmane kako biste imali pristup našoj stranici. Također morate osigurati da su sve osobe koje pristupaju našoj web stranici putem vaše internetske veze svjesne ovih uslova i da ih se pridržavaju.

 

3. OGRANIČENJE PRISTUPA

3.1 Imamo pravo da zabranimo i/ili prekinemo prenos Stranice (ili rad nekoliko njenih usluga) bilo kom korisniku, sve dok mi, prema našoj razumnoj proceni, smatramo da ovaj pristup može ugroziti Nas i/ ili korisnika i/ili bilo koje treće strane, kao i da je korisnik prekršio Uslove korištenja i/ili zakon.

3.2 Zadržavamo pravo da obustavimo rad stranice (ili rad nekoliko njenih usluga) zbog radova na ažuriranju, poboljšanja softvera ili poboljšanja njegovih sigurnosnih funkcija. U tom slučaju, Stranica neće biti dostupna korisnicima.

 

4. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

4.1 Stranica i sva autorska i druga prava intelektualne svojine na sav tekst, dizajn, logotipe, grafiku, ikone, slike i druge materijale na ovoj stranici („Sadržaj“) vlasništvo su Gerolymatos International S.A., njegovih povezanih kompanija ili su uključeno uz dozvolu relevantnog vlasnika.

4.2 Vaša upotreba bilo kog sadržaja, osim na način predviđen ovim Uslovima korišćenja, bez pismene dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjena. Mi ćemo sprovoditi naša prava intelektualne svojine u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i traženje krivičnog gonjenja.

4.3 Ovime vam je dozvoljeno korištenje stranice na sljedeći način:

(a) Možete odštampati jednu kopiju i preuzeti izvode bilo koje stranice(e) sa naše stranice za svoju ličnu referencu i možete skrenuti pažnju drugih unutar vaše organizacije na materijal objavljen na našoj web stranici.

(b) Ne smijete mijenjati papirne ili digitalne kopije bilo kojeg materijala koje ste odštampali ili preuzeli na bilo koji način, i ne smijete koristiti nikakve ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili bilo koju grafiku odvojeno od bilo kojeg popratnog teksta.

(c) Naš status (i status svih identifikovanih saradnika) kao autora materijala na našem sajtu uvek se mora priznati.

(d) Ne smijete koristiti bilo koji dio materijala na našoj web stranici u komercijalne svrhe bez pribavljanja licence za to od nas ili naših davalaca licence.

(e) Ako odštampate, kopirate ili preuzmete bilo koji dio naše Stranice kršeći ove Uvjete korištenja, vaše pravo na korištenje naše Stranice će odmah prestati i morate, prema našem izboru, vratiti ili uništiti sve kopije materijala koje napravio.

(f) Kao uslov za vaš pristup i korištenje ove stranice, jamčite nam da nećete koristiti ovu stranicu u bilo koju svrhu koja je zabranjena ovim Uslovima korištenja ili na način koji bi mogao predstavljati ili potaknuti ponašanje koje bi smatrati krivičnim djelom, dovesti do građanske odgovornosti ili na drugi način prekršiti bilo koji zakon i da nećete koristiti Stranicu za objavljivanje ili prenošenje bilo kakvog kršenja, prijeteće, lažne, zavaravajuće, uvredljivog, uznemiravajućeg, klevetničkog, klevetničkog, vulgarnog, opscenog, skandalozno, zapaljivo, pornografsko, or profani materijal. U potpunosti ćemo sarađivati ​​sa svim organima za provođenje zakona ili bilo kojim sudskim nalogom koji zahtijeva ili upućuje da otkrije identitet bilo koga ko objavljuje ili prenosi takve informacije ili materijale. Također garantujete da nas obavijestite čim saznate za bilo kakvu nezakonitu ili zabranjenu upotrebu ove stranice od strane bilo koje treće strane.

 

5. OSLANJANJE NA OBJAVLJENE INFORMACIJE

5.1 Komentari i drugi materijali objavljeni na našoj web stranici nemaju za cilj da predstavljaju savjete na koje se treba osloniti. Stoga se odričemo svake odgovornosti i odgovornosti koje proizlaze iz bilo kakvog oslanjanja na takve materijale od strane bilo kojeg posjetitelja naše stranice, ili bilo koga ko bi mogao biti obaviješten o bilo kojem od njegovih sadržaja.

 

6. NAŠA ODGOVORNOST

6.1 Materijal prikazan na našem sajtu je obezbeđen bez ikakvih garancija, uslova ili garancija u pogledu njegove tačnosti. U mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, mi i treće strane povezane s nama ovim izričito isključujemo:

(a) Svi uslovi, garancije i drugi uslovi koji bi inače mogli biti implicirani važećim zakonodavstvom.

(b) Svaka odgovornost za bilo koji direktan, indirektan ili posljedični gubitak ili štetu koju pretrpi bilo koji korisnik u vezi s našom Stranicom ili u vezi s korištenjem, nemogućnošću korištenja ili rezultatom korištenja naše Stranice, bilo koje web stranice povezane s njom i bilo koji materijal objavljen na njemu, uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu odgovornost za:

(c) gubitak prihoda ili prihoda; gubitak poslovanja; gubitak dobiti ili ugovora; gubitak očekivane uštede; gubitak podataka; gubitak dobre volje; izgubljeno vrijeme za upravljanje ili ured; i za bilo koji drugi gubitak ili štetu bilo koje vrste, bez obzira na to da li je nastao i da li je uzrokovan deliktom (uključujući nemar), kršenjem ugovora ili na neki drugi način, čak i ako je predvidivo, pod uslovom da ovaj uvjet neće spriječiti zahtjeve za gubitak ili oštećenje vaše materijalne imovine ili bilo koje druge tužbe za direktne finansijske gubitke koje nisu isključene nijednom od gore navedenih kategorija.

6.2 Ovo ne utiče na našu odgovornost za smrt ili ličnu povredu koja proističe iz našeg nemara, niti na našu odgovornost za lažno lažno predstavljanje ili lažno predstavljanje u vezi sa osnovnim pitanjem, niti bilo koju drugu odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti prema važećem zakonu.

 

7. INFORMACIJE O VAMA I VAŠIM POSJETAMA NAŠOJ STRANI

7.1 Informacije o vama obrađujemo u skladu sa našom Politikom privatnosti. Korištenjem naše stranice pristajete na takvu obradu i jamčite da su svi podaci koje ste dali tačni.

 

8. UPLOAD MATERIJALA NA NAŠU STRANICU

8.1 Kad god koristite funkciju koja vam omogućava da otpremite materijal na našu stranicu, ili da stupite u kontakt s drugim korisnicima naše stranice, morate se pridržavati standarda sadržaja koji su navedeni u nastavku. Garantujete da je svaki takav doprinos u skladu sa tim standardima i obeštećujete nas za svako kršenje te garancije.

8.2 Svaki materijal koji postavite na našu stranicu smatrat će se nepovjerljivim i nevlasničkim, a mi imamo pravo koristiti, kopirati, distribuirati i otkriti trećim stranama svaki takav materijal u bilo koju svrhu. Također imamo pravo otkriti vaš identitet bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi da bilo koji materijal koji ste objavili ili učitali na našu stranicu predstavlja kršenje njihovih prava intelektualnog vlasništva ili njihovog prava na privatnost.

8.3 Nećemo biti odgovorni, niti biti odgovorni bilo kojoj trećoj strani, za sadržaj ili tačnost bilo kog materijala koje ste objavili vi ili bilo koji drugi korisnik naše stranice.

8.4 Imamo pravo da uklonimo bilo koji materijal ili objavu koju napravite na našoj web stranici ako, po našem mišljenju, takav materijal nije u skladu sa dolje navedenim standardima sadržaja.

 

9. ODRICANJE ODGOVORNOSTI

9.1 Sadržaj na ovoj stranici može sadržavati netačnosti ili tipografske greške. Promjene se mogu vršiti periodično na ovoj stranici u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Međutim, mi se ne obavezujemo da ćemo redovno ažurirati informacije sadržane na ovoj stranici. Nadalje, ne jamčimo da će ova stranica raditi nesmetano ili bez grešaka, da će se nedostaci povremeno ispravljati ili da je kompatibilna s vašim računarom, hardverom i softverom, da će stranica biti sigurna, da će greške biti ispravljene u Stranicu, da server koji pruža Stranicu ne sadrži viruse ili bilo koji drugi zlonamjerni softver.

9.2 Ulažemo razumne napore za održavanje i dostupnost sadržaja stranice. Međutim, korisnici prihvataju da imamo pravo da promijenimo i/ili privremeno ili trajno prekinemo cijeli ili dio stranice sa ili bez prethodnog obavještenja korisnika. Nećemo snositi nikakvu odgovornost za bilo koju vrstu štete (pozitivnu, negativnu, slučajnu, ugovornu ili drugu) koja nastane zbog nemogućnosti pristupa korisnika Stranici, prekida cijelog ili djelomično, kašnjenja, neisporuke , prekid ili loš prijem usluge ili gubitak njihovog sadržaja, postojanje bilo kakve greške. U svakom slučaju, zadržavamo pravo da prekinemo u bilo koje vrijeme teprivremeno ili trajno funkcionisanje celog ili dela Stranice radi održavanja ili nadogradnje ili iz bilo kog drugog razloga.

9.3 SAV SADRŽAJ JE PODLOŽAN PROMJENAMA I PRUŽA SE VAM “KAKAV JESTE” BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČENE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE ZA JAVNOST KOJI SE NALAZI NEKRŠENJE. BEZ OGRANIČAVANJA NAVEDENOG, NITI GARANTUJEMO NI IZJAVLJUJEMO DA VAŠA KORIŠĆENJE BILO KOGA SADRŽAJA NEĆE KRŠITI PRAVA TREĆIH STRANA NITI DA ĆE SADRŽAJ BITI TAČAN, KOMPLETAN ILI AŽURIRAN. NE PREUZIMAMO NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEUSPEH BILO KOJE OD NAŠIH USLUGA PONUĐENIH NA OVOM SAJTU.

10. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

10.1 VAŠE KORIŠĆENJE SAJTA JE NA VLASTITU RIZIK. NI MI, NI BILO KOJI OD NAŠIH SLUŽBENIKA ILI DIREKTORA, NI BILO KOJI OD NAŠIH AGENATA ILI BILO KOJE DRUGE STRANKE UKLJUČENE U STVARANJE, PROIZVODNJU ILI ISPORUKU SAJTA, NISMO ODGOVORNI ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, KAZNENE, KAZNENE, DRUGE BILO KOJE VRSTE KOJE PROIZLAZE IZ ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZAN SA KORIŠĆENJEM OVOG SAJTA ILI SADRŽAJA, BILO ZASNOVANO NA UGOVORU, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR), STROGO ODGOVORNOŠĆU ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO SE PREPORUČUJE.

 

11. VIRUSI, HAKOVANJE I DRUGI PREKRŠAJI

11.1 Ne smijete zloupotrebljavati našu stranicu svjesnim uvođenjem virusa, trojanaca, crva, logičkih bombi ili drugog materijala koji je zlonamjeran ili tehnološki štetan. Ne smijete pokušavati neovlašteno pristupiti našoj Stranici, serveru na kojem je pohranjena naša Stranica ili bilo kojem serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani sa našom Stranicom. Ne smijete napadati našu stranicu putem napada uskraćivanja usluge ili distribuiranog napada uskraćivanja usluge.

11.2 Kršenjem ove odredbe počinili biste krivično djelo prema važećim zakonima. Svaku takvu povredu prijavit ćemo nadležnim organima za provođenje zakona i sarađivaćemo s tim organima otkrivajući im vaš identitet. U slučaju takvog kršenja, vaše pravo na korištenje naše stranice će odmah prestati.

11.3 Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu distribuiranim napadom uskraćivanja usluge, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji može zaraziti vašu kompjutersku opremu, kompjuterske programe, podatke ili drugi vlasnički materijal zbog vašeg korištenja naše stranice ili na vaše preuzimanje bilo kojeg materijala objavljenog na njemu ili na bilo kojoj web stranici koja je povezana s njim.

 

12. POVEZIVANJE NA NAŠU STRANICU

12.1 Možete postaviti link na našu početnu stranicu, pod uslovom da to učinite na način koji je pošten i zakonit i ne narušava našu reputaciju ili je iskoristite, ali ne smijete uspostaviti vezu na način da sugerišete bilo kakav oblik udruženje, odobrenje ili potvrda s naše strane tamo gdje ne postoji.

12.2 Ne smijete uspostaviti vezu s bilo koje web stranice koja nije u vašem vlasništvu.

12.3 Naša web lokacija ne smije biti uokvirena na bilo koju drugu stranicu. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje bez prethodne najave. Web stranica s koje povezujete mora u svakom pogledu biti usklađena sa standardima sadržaja navedenim u ovim Uvjetima korištenja.

12.4 Ako želite da koristite bilo kakav materijal na našoj web stranici osim gore navedenog, molimo da svoj zahtjev uputite na info@gerolymatos-int.com

 

13. LINKOVI SA NAŠEG SAJTA

13.1 Tamo gdje naša stranica sadrži veze ka drugim stranicama i resursima trećih strana, ove veze služe samo za vašu informaciju. Nemamo kontrolu nad sadržajem tih stranica ili resursa i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njih ili za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati vašim korištenjem istih.

 

14. ZABRANJENA UPOTREBA

14.1 Možete koristiti našu stranicu samo u zakonite svrhe. Ne smijete koristiti našu web stranicu:

(a) Na bilo koji način koji krši bilo koji primjenjiv lokalni, nacionalni ili međunarodni zakon ili propis.

(b) Na bilo koji način koji je nezakonit ili lažan, ili ima bilo kakvu nezakonitu ili lažnu svrhu ili učinak.

(c) U svrhu nanošenja štete ili pokušaja nanošenja štete maloljetnicima na bilo koji način.

(d) Za slanje, svjesno primanje, otpremanje, preuzimanje, korištenje ili ponovnu upotrebu bilo kojeg materijala koji nije u skladu sa našim standardima sadržaja ovih Uvjeta korištenja.

(e) Prenijeti ili obezbijediti slanje bilo kakvog neželjenog ili neovlaštenog reklamnog ili promotivnog materijala ili bilo kojeg drugog oblika sličnog traženja (spam).

(f) svjesno prenijeti bilo kakve podatke, poslati ili učitati bilo koji materijal koji sadrži viruse, trojanske konje, crve, tempirane bombe, zapisivače tipki, špijunski softver, reklamni softver ili bilo koji drugi štetni program ili sličan računalni kod dizajniran da negativno utječe na rad bilo kojeg kompjuterski softver ili hardver.

14.2 Takođe se slažete sa:

(a) Ne umnožavati, umnožavati, kopirati ili preprodavati bilo koji dio naše stranice u suprotnosti s odredbama naših Uslova korištenja.

(b) Ne pristupiti bez ovlaštenja, ometati, oštetiti ili ometati:

(i) bilo koji dio naše stranice;

(ii) bilo koju opremu ili mrežu na kojoj je pohranjena naša stranica;

(iii) any softver koji se koristi za pružanje naše stranice; ili

(iv) bilo koju opremu ili mrežu ili softver u vlasništvu ili korištenju od strane bilo koje treće strane.

 

15. SUSPENZIJA I RASKID

15.1 Utvrdit ćemo, prema našem nahođenju, da li je došlo do kršenja ovih Uslova korištenja putem vašeg korištenja naše stranice. Kada dođe do kršenja Uslova korišćenja, možemo preduzeti mere koje smatramo prikladnim.

 

16. SOFTVER DOSTUPAN NA OVOM SAJTU

16.1 Prava intelektualne svojine ili druga prava na bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje sa Sajta („Softver“) pripadaju nama ili našim dobavljačima/davaocima licence. Da biste pristupili nekim informacijama/uslugama na ovoj stranici, možda ćete morati sklopiti licence sa dobavljačima softvera trećih strana. Vaša mogućnost pristupa tim informacijama može zavisiti od toga da li ste sklopili takve licence. Vaše korišćenje Softvera je regulisano uslovima bilo kog ugovora o licenci koji može pratiti ili biti uključen uz Softver. Ne preuzimamo odgovornost za dogovaranje takvih licenci. Nemojte instalirati niti koristiti bilo koji softver osim ako se slažete s takvim ugovorom o licenci. Kada preuzimate softver sa ovog sajta, to činite na sopstveni rizik.

 

17. VARIJACIJE

17.1 Ove Uslove korišćenja možemo revidirati u bilo kom trenutku izmenom ove stranice. Od vas se očekuje da s vremena na vrijeme provjeravate ovu stranicu kako biste primijetili sve promjene koje smo napravili, jer su one obavezujuće za vas. Neke od odredbi sadržanih u ovim uslovima korišćenja takođe mogu biti zamenjene odredbama ili obaveštenjima objavljenim na drugom mestu na našem sajtu.

 

18. VAŠE BRIGE

18.1 Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa materijalom koji se pojavljuje na našoj web stranici, kontaktirajte info@gerolymatos-int.com.

 

19. RAZNE ODREDBE

19.1 Ovi Uslovi korišćenja i vaše korišćenje Sajta su regulisani zakonima Grčke, bez obzira na odredbe zakona o izboru. Sudovi opće nadležnosti koji se nalaze u Grčkoj, imat će isključivu nadležnost nad bilo kojim i svim sporovima koji proizlaze iz ovih Uslova korištenja i/ili Stranice, u vezi ili se tiču ​​ovih Uslova korištenja i/ili Stranice ili u kojima su ovi Uslovi korištenja i/ili Stranica materijal činjenica.

19.2 Ako odlučimo da se odreknemo bilo koje povrede obaveze koja proizilazi iz ovih Uslova korišćenja, onda to ne znači da smo se odrekli bilo koje druge povrede ili bilo koje buduće povrede. Sva prava i pravni lijekovi prema ovim Uvjetima korištenja su kumulativna i ne isključuju nikakva prava ili pravne lijekove predviđene zakonom ili bilo kojim drugim sporazumom.

19.3 Ako se utvrdi da je bilo koji dio Uslova korištenja nevažeći ili neprovediv u skladu s primjenjivim zakonom, uključujući, ali ne ograničavajući se na, gore navedena odricanja od odgovornosti i ograničenja odgovornosti, tada će se nevažeća ili provediva odredba smatrati zamijenjenom važećim, provedivim odredba koja najviše odgovara namjeri prvobitne odredbe i ostatak sporazuma će nastaviti na snazi.

Datum: april 2019